Gesloten (ma-vrij 09:00 - 17:30)
Neem contact met ons op
De verzekeringswinkel

Wij zijn er!

 Elke werkdag van 09:00 tot 17:30 helpen wij u graag! 

Contact

Consumptief Krediet

Veel mensen denken bij consumptief krediet in 1e instantie aan rentevergoedingen van 10, 12 of 15% en beschouwen consumptief krediet daarmee op voorhand als een oninteressante mogelijkheid ter financiering van hun vraagstuk. Niets is minder waar ook op het gebied van persoonlijke leningen of doorlopende kredieten.

Afhankelijk van een risicoprofiel zijn rente's van tussen de 4,5% en 6% veelal mogelijk. Goed om een auto, flatscreen, caravan, scooter et cetera tijdelijk te financieren.

Genoemde percentages kunnen ook heel interessant zijn om thans (veel duurdere) kredieten te herfinancieren waardoor per saldo een behoorlijke lastenverlichting kan ontstaan.

Ook wordt door de lage rentestand steeds vaker een verbouwing aan de eigen woning gefinancierd vanwege het lage kostenprofiel. Hoe kleiner de verbouwing des te interessanter (vanuit kostenoogpunt) de financiering via consumptieve weg. Zelfs bij aankoop van een nieuwe woning kan een stukje kredietfinanciering voor een passende oplossing zorgen.

Uiteraard informeren wij u graag in voorkomende gevallen.

De Verzekeringswinkel Alkmaar